Χρειάζεστε χρήματα για την επιχείρησή σας;

Χρειάζεστε χρήματα για την επιχείρησή σας; Ποτήρια με κέρματα. Ena Blog
Χρειάζεστε χρήματα για την επιχείρησή σας; | Ena Blog

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ βοηθούν παλαιές και νέες επιχειρήσεις ν’ αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους. Παρακάτω θα βρείτε τα προγράμματα επιδοτήσεων που είναι ενεργά για το 2018 :

Α) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, το πρόγραμμα μπορεί να στοχεύει στη μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και μπορούν να επιδοτηθούν για :

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, Μηχανήματα, Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή νέου προσωπικού)

 Β) Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ αφορά στην ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για προϋπολογισμό έργων από 25.000€ έως 400.000€ και ποσοστό επιδότησης έως 50%, δίνεται η ευκαιρία επιχορήγησης για δημιουργία νέου ξενοδοχείου (3 αστέρων και άνω, 10 – 50 κλινών), αυτόνομων τουριστικών κατοικιών (τουλάχιστον 3) και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων (τουλάχιστον 3 κλειδιών με ελάχιστο τις 10 κλίνες). Δικαιούχοι, λοιπόν, είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με συγκεκριμένους τουριστικούς Κωδικούς Δραστηριότητας, και επιδοτούνται για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)
 • Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης χωρίς πλήρωμα και ποδηλάτων κάθε μορφής που προορίζονται προς εκμίσθωση, ως εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις σχετικές δραστηριότητες
 • Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα θέσεων
 • Δαπάνες προβολής, προώθησης και διαφήμισης

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι ότι, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα, το ποσό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία.

 Γ) Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ατομικούς επιχειρηματίες.
Στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων. Μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να διακόψουν τη δραστηριότητα της επιχείρησής τους και να δραστηριοποιηθούν με νέους κωδικούς δραστηριότητας. Η επιδότηση δίνεται για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας με επιλέξιμες δαπάνες :

 • Αγορά εξοπλισμού
 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη, αμοιβή συμβούλου για την παρακολούθηση και τη διοίκηση του έργου)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Προμήθεια αναλώσιμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις εργασίας
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι ο ενδιαφερόμενος να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Αν η επιχείρησή σας ανήκει σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, αξιοποιήστε τα προγράμματα ΕΣΠΑ προς όφελος σας. Πάρτε αναλυτικές πληροφορίες από  έγκυρα sites στο διαδίκτυο ή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα για επιδοτήσεις γραφεία συμβούλων.

Πηγές :
https: // www.espa.gr / el / Pages / procsimsea.aspx

https: // www.espa.gr / el / pages / stprocsimsea.aspx

https: // www.dikaiologitika.gr / eidhseis / business-news/158946/erxontai-4-4-nea-programmata-tou-espa-gia-epidotisi-se-epixeiriseis

http: // www.antagonistikotita.gr / epanek/