Εταιρική Διακυβέρνηση: Κι όμως «δουλεύει» και για μια οικογενειακή επιχείρηση

Εταιρική Διακυβέρνηση: Κι όμως «δουλεύει» και για μια οικογενειακή επιχείρηση | Ena Blog
Εταιρική Διακυβέρνηση: Κι όμως «δουλεύει» και για μια οικογενειακή επιχείρηση | Ena Blog

Εταιρική Διακυβέρνηση: Κι όμως «δουλεύει» και για μια οικογενειακή επιχείρηση

Η έννοια «Εταιρική Διακυβέρνηση», ήταν μέχρι σήμερα ελάχιστα γνωστή στις μικρές επιχειρήσεις της χώρας μας και ιδιαίτερα στις οικογενειακές. Δεδομένου του ότι αποτελούν, σύμφωνα με τις επίσημες καταμετρήσεις αυτή τη στιγμή το 80% της οικονομίας μας, αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό θέμα, τόσο για την ανάπτυξή τους όσο και για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Τι εννοούμε λέγοντας Εταιρική Διακυβέρνηση

Αναφερόμαστε στο σύνολο των αποτυπωμένων κανόνων για τη λειτουργία της επιχείρησης και τον καθορισμό με διαφάνεια των ρόλων που έχουν ανατεθεί στα μέλη της επιχείρησης, της οικογένειας στην ουσία. Περιλαμβάνει και τις βαθμίδες έγκρισης των αποφάσεων, όπως για παράδειγμα τα οικονομικά ανοίγματα, τις προσλήψεις υπαλλήλων, τις συνεργασίες με νέους προμηθευτές, την παρουσία σε νέες αγορές, τη ρευστοποίηση διαθεσίμων, την ανάλωση κεφαλαίων, τις επενδυτικές κινήσεις κ.ά. ώστε να μην υπάρχουν κινήσεις στο «σκοτάδι» από τον επικεφαλής που ενδεχόμενα θα φέρουν προ εκπλήξεων την εταιρία / επιχείρηση. 

Η επαναλειτουργία του ΕΣΕΔ

Το θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο αυτή την περίοδο, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει την επαναλειτουργία του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης το 2020. Το Συμβούλιο θα βαθμολογεί με σχετικό δείκτη Εταιρικής Διακυβέρνησης το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων και αυτές οι γνωμοδοτικές αξιολογήσεις θα λαμβάνονται υπόψη από τις ελληνικές τράπεζες για θέματα που αφορούν το ύψος χρηματοδότησης και την επενδυτική τους στήριξη.

Η Εταιρική διακυβέρνηση και οι προκλήσεις του σήμερα

Παράλληλα, με την εταιρική διακυβέρνηση, το κρίσιμο θέμα της διαδοχής, η μεταφορά δηλαδή της ηγεσίας μιας οικογενειακής επιχείρησης στην επόμενη γενιά ,καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνθέτουν τις βασικές προκλήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μιας οικογενειακής επιχείρησης. Προκλήσεις που αξίζει να ξανασκεφθείτε καθώς η επόμενη ημέρα της ελληνικής επιχείρησης είναι να σταθεί στα πόδια της, να δυναμώσει και να διεκδικήσει με εξωστρέφεια τη θέση που της αξίζει στην παγκόσμια αγορά.