Οι αλλαγές που αναμένονται στη φορολογία το 2019

Οι αλλαγές που αναμένονται στη φορολογία το 2019 | Ena Blog
Οι αλλαγές που αναμένονται στη φορολογία το 2019 | Ena Blog

Το νέο έτος αναμένεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στη φορολογία, στις συναλλαγές, τον Φ.Π.Α. αλλά και σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Ήδη από τον Ιανουάριο, αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο, το οποίο αφορά στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών αλλά και σε άλλες αλλαγές σχετικές με το “χτίσιμο” του αφορολόγητου ορίου.

Ειδικότερα, από τις αρχές του νέου έτους αναμένεται να ισχύσουν οι παρακάτω αλλαγές:

  • Από την 1η Ιανουαρίου, το περιβαλλοντικό τέλος στη χρήση της πλαστικής σακούλας θα αυξηθεί στα 0,07 ευρώ ανά πλαστική σακούλα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μαζί με τον ΦΠΑ 24%, η τιμή διάθεσης κάθε πλαστικής σακούλας θα διαμορφωθεί στα 0,09 ευρώ.
  • Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης που επιβάρυνε με 20 ευρώ χιλιόλιτρο το κρασί, με αποτέλεσμα οι τιμές λιανικής πώλησης να μειωθούν.
  • Ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες μειώνεται από 29% για τη χρήση του 2018 σε 28% για τη χρήση του 2019.
  • Ο φορολογικός συντελεστής διανεμόμενων κερδών από τη χρήση 2019 μειώνεται από το 15% που είναι έως τώρα, στο 10%.