Πώς το μινι μαρκετ σας μπορεί να αντιμετωπίσει τη σπατάλη τροφίμων και να ενισχύσετε τα έσοδά του

Πώς το μινι μαρκετ σας μπορεί να αντιμετωπίσει τη σπατάλη τροφίμων και να ενισχύσετε τα έσοδά του | ENA Blog
Πώς το μινι μαρκετ σας μπορεί να αντιμετωπίσει τη σπατάλη τροφίμων και να ενισχύσετε τα έσοδά του | ENA Blog

Η παγκόσμια ποσότητα τροφικών απορριμμάτων εκτιμάται σε 1,6 δισεκατομμύρια τόνους, με το 80% να είναι ενδεχομένως κατάλληλο για κατανάλωση. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των αποβλήτων οφείλεται σε διάφορες αιτίες, όπως η παραγωγή, η συγκομιδή και η συμπεριφορά των καταναλωτών. Ωστόσο, οι αδυναμίες στην αλυσίδα εφοδιασμού των λιανοπωλητών αποτελούν σημαντικό μέρος αυτής της σπατάλης. Η απώλεια τροφίμων κοστίζει στους λιανοπωλητές περίπου 3-6% του συνολικού κόστους παραγωγής τους, σύμφωνα με έρευνα της McKinsey. Ως εκ τούτου, η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα για τους λιανοπωλητές, οι οποίοι επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους και να συνεργαστούν με τους αγοραστές για να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους. 

Ακολουθούν αποδοτικές στρατηγικές  που μπορείτε να εφαρμόσετε στο μίνι μάρκετ σας για να διαχειριστείτε καλύτερα τα τρόφιμα και να ενισχύσετε τα έσοδά σας. 

Ενημερώστε τους πελάτες σας και το προσωπικό σας 

Η πρώτη γραμμή άμυνας κατά της σπατάλης τροφίμων στο μίνι μάρκετ σας είναι ένα ενημερωμένο προσωπικό και ένα ευαισθητοποιημένο πελατειακό κοινό. Παρέχετε ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με τις κατάλληλες τεχνικές αποθήκευσης και χειρισμού των ευπαθών προϊόντων στο προσωπικό σας, και δώστε έμφαση στη σημασία της ελαχιστοποίησης της σπατάλης εντός του καταστήματος για να ενημερώσετε τους πελάτες σας. Αναρτήστε ενημερωτικές αφίσες ή φυλλάδια κοντά στα σχετικά τμήματα, εκπαιδεύοντας τους πελάτες σχετικά με τις επιπτώσεις της σπατάλης τροφίμων, αλλά και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να την αποφύγετε. 

Παρέχετε κίνητρα στους αγοραστές μέσω εκπτώσεων 

Χρησιμοποιήστε εργαλεία παρακολούθησης ημερομηνίας λήξης για την αυτόματη παρακολούθηση των ημερομηνιών των προϊόντων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε εκπτώσεις σε προϊόντα που πλησιάζουν στη λήξη τους, μειώνοντας τα απορρίμματα και ενθαρρύνοντας τις πωλήσεις. Εφαρμόστε δυναμική τιμολόγηση για την προσαρμογή των τιμών των ειδών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό όχι μόνο προσελκύει την προσοχή των πελατών, αλλά και μειώνει τη σπατάλη τροφίμων, ενθαρρύνοντας την αγορά ειδών που πλησιάζουν στη λήξη τους. 

Βελτιστοποιήστε τον χειρισμό των τροφίμων 

Ο κακός χειρισμός κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση των τροφίμων συνιστά συχνή πρόκληση για τα μίνι μάρκετ. Απλές λανθασμένες τοποθετήσεις βαρέων αντικειμένων πάνω σε ευαίσθητα προϊόντα μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες. Εστιάζοντας στη βελτίωση των πρακτικών μεταφοράς, αποθήκευσης και προώθησης των προϊόντων, μπορείτε να μειώσετε τις απώλειες και την απόρριψη των τροφίμων. Θυμηθείτε πως η εμφάνιση των τροφίμων παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των καταναλωτών να τα αγοράσουν. Συχνά, απορρίπτονται προϊόντα βάσει της εμφάνισής τους, όπως σημαδεμένα φρούτα ή χτυπημένες συσκευασίες. Μια νέα τάση που εισάγεται στην αγορά είναι η πώληση αυτών των προϊόντων σε μειωμένες τιμές. Αντί να απορρίπτονται, συχνά συσκευάζονται μαζί και προσφέρονται στους καταναλωτές σε πιο προσιτές τιμές. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση μειώνει τις απώλειες τροφίμων και προσφέρει μια οικονομικά επικερδή επιλογή στους καταναλωτές. 

Δωρίστε τα πλεονάζοντα τρόφιμα 

Κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, τα τρόφιμα που δεν προλαβαίνουν να πουληθούν την ίδια μέρα μπορούν να αποτελέσουν μια πολύτιμη πηγή για οργανισμούς και φιλανθρωπικά ιδρύματα που παρέχουν γεύματα σε όσους έχουν ανάγκη. Συνεργαστείτε με τράπεζες τροφίμων και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς ώστε να ανακατευθύνουν τα πλεονάζοντα τρόφιμα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η ανακατεύθυνση αυτή μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο να μειωθεί η σπατάλη και να βοηθηθούν οι ευάλωτες κοινότητες.