Βελτίωση ρευστότητας: Τι δυνατότητες μας δίνει η αγορά σήμερα

Βελτίωση ρευστότητας: Τι δυνατότητες μας δίνει η αγορά σήμερα | Ena Blog
Βελτίωση ρευστότητας: Τι δυνατότητες μας δίνει η αγορά σήμερα | Ena Blog

Αν φανταστούμε μια επιχείρηση σαν ένα οργανισμό, αναντίρρητα η ζωή του είναι η ρευστότητά του. Μπορεί ο «εγκέφαλός» της να είστε εσείς, η «καρδιά» του το λογιστήριο, ο «οργανισμός» της το προσωπικό της, η «εικόνα» της ο φυσικός χώρος και η διαφημιστική της επικοινωνία σας, αλλά η αλήθεια είναι ότι μία ταμειακή ρευστότητα χαμηλή αποτελεί τον βασικό παράγοντα που την εμποδίζει να προχωρήσει μπροστά. Και αυτό γιατί ένα μεγαλύτερο αποθεματικό μετρητών στο ταμείο σας, σας επιτρέπει να είστε πιο σίγουροι σε κινήσεις όπως οι διαπραγματεύσεις με συνεργάτες και προμηθευτές, να προσπαθείτε να επιδιώκετε καλύτερους όρους σε συμφωνίες, αλλά και να αξιοποιείτε τις ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στο επιχειρηματικό σας περιβάλλον. Εμείς, σας παραθέτουμε μια σειρά προτάσεων που μπορεί να αξιοποιήσετε προς όφελος της ρευστότητάς σας στο σημερινό οικονομικό σκηνικό της αγοράς. 

 

Επανεξέταση σχέσης κόστους και τιμής: Η σχέση που γεννάει τα έσοδα μιας επιχείρησης είναι αυτή του κόστους του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας και της τιμής πώλησής τους. Για παράδειγμα, αν στηρίζεστε σε προμηθευτές, συζητήστε μαζί τους αν μπορούν να προχωρήσουν σε μια οικονομικότερη προσφορά για εσάς ή αναζητήστε στην αγορά νέους, ανερχόμενους που μπορεί να σας εφοδιάσουν με προϊόντα εφάμιλλης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους. Αυτό θα σας επιτρέψει να προχωρήσετε σε αναπροσαρμογές στις τιμές των προϊόντων σας, που μπορεί μεν να είναι απειροελάχιστες ανά προϊόν, αλλά στις συνολικές σας πωλήσεις μπορούν να φέρουν ένα αρκετά δυναμικό θετικό πρόσημο για τα κέρδη σας. Για να έχετε μια συνολική εικόνα για το ύψος της τιμής των προϊόντων σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε και το ποσό που επενδύετε για τη διαφήμισή σας ή τις ενέργειες marketing, αλλά και την απόδοση που έχουν σε μετρήσιμα αποτελέσματα για το πελατολόγιό σας, ώστε να προχωρήσετε σε τερματισμό όσων αποδεικνύονται άστοχες.

 

Εξοικονόμηση χρημάτων από τον έλεγχο των εξόδων: Ο αναμφισβήτητος εχθρός της ρευστότητας είναι πάντα τα έξοδά σας. Ο τρόπος αντιμετώπισής τους είναι ο σταθερός και αποτελεσματικός οικονομικός προγραμματισμός σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι, θα μπορείτε να κρατάτε μια συνεπή ισορροπία μεταξύ του ποσού που μπαίνει στα ταμεία σας και φυσικά αυτού που «φεύγει». Αντιμετωπίστε τις αγορές τις οποίες σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε βάσει του τι μπορεί να προσφέρουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας, με ρεαλιστική σκοπιά. Για παράδειγμα το κόστος της ανανέωσης της διακόσμησης του καταστήματος είναι κάτι που σας το έχουν ζητήσει οι πελάτες σας ή μήπως το θέλετε εσείς γιατί το επιβάλουν οι τάσεις της μόδας; Μήπως, όμως αυτή η τάση αντί να «τραβήξει» περισσότερους πελάτες, διώξει αυτούς που είναι πιστοί και σταθεροί λόγω της αισθητικής σας – έστω και παραδοσιακής – ταυτότητας; Καλό, επίσης, είναι να είστε ανοιχτοί και δεκτικοί σε αυτές τις σκέψεις σας. Πολλές φορές η συζήτηση με το προσωπικό σας ή και με επιχειρηματίες της κατηγορίας σας μπορεί να σας δώσει λύσεις που δεν είχατε φανταστεί, οι οποίες θα σας βγάλουν γρήγορα από το σχετικό αδιέξοδο ή προβληματισμό.  

 

Ορθολογική αξιοποίηση  των περιουσιακών σας στοιχείων: Μια εσωτερική αύξηση στη ρευστότητα μπορεί να προέλθει από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, όπως για παράδειγμα την κινητή ή ακίνητη περιουσία, η οποία σας δεσμεύει για τις επιχειρηματικές σας κινήσεις. Εξετάστε αυτά που διαθέτετε χωρίς συναισθηματισμούς, αξιολογήστε τα και προχωρήστε στην απόφαση της πώλησης ή της διατήρησής τους, με γνώμονα πάντα τις δεδομένες σας ανάγκες, αλλά και τον μεσο-μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό και οικονομικό προγραμματισμό σας. 

 

Eξόφληση τιμολογίων μέσω factoring: Το factoring, ή αλλιώς πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, είναι η προεξόφληση των τιμολογίων των πελατών σας, με παρακράτηση προμήθειας 10% με 20% περίπου, ανάλογα με την τράπεζα ή την ανώνυμη εταιρεία με την οποία θα συνεργαστείτε. Το θετικό σε αυτήν τη διαδικασία είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχετε την ένεση ρευστότητας που χρειάζεται η επιχείρησή σας. Στις συνοδευτικές παρεχόμενες υπηρεσίες του factoring είναι η λογιστική παρακολούθηση και η διαχείριση των λογαριασμών των πελατών σας, που μακροπρόθεσμα μπορεί να σας οδηγήσει στην εξυγίανση του πελατολογίου σας. Το αρνητικό είναι ότι δεν θα βάλετε στο ταμείο σας το σύνολο των οφειλόμενων ποσών καθώς θα σας παρακρατηθεί η προμήθεια της τράπεζας ή της εταιρείας, αλλά και η παρουσία του πράκτορα ο οποίος θα λειτουργήσει ως ενδιάμεσος μεταξύ εσάς και του πελάτη ή συνεργάτη σας και πιθανά θα διαταράξει σχέσεις που συνήθως χτίζονται και στηρίζονται στη διαπροσωπική επαφή. 

 

Πόροι μέσω τραπεζών: Βρισκόμαστε σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων και διαδικασιών μετασχηματισμού για τις ελληνικές τράπεζες μετά την οποία ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον κάποια θετικά νέα και βιώσιμες ρεαλιστικές προτάσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Αυτή τη στιγμή, οι δυνατότητες βελτίωσης ρευστότητας που μπορεί να σας προσφέρει μια από τις ελληνικές τράπεζες, πέρα της σύναψης μιας δανειακής σύμβασης, στηρίζονται στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνεργαζόμενων φορέων όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, η ΑFI (Action Finance Initiative) κ.ά. Τα προγράμματα αυτά, έχουν ξεκινήσει το 2019, και έως το τέλος της προηγούμενης χρονιάς είχαν διατεθεί περίπου το μισά διαθέσιμα κεφάλαια. Τα πιο σημαντικά από τα προγράμματα αυτά είναι:  

EaSI-AFI: Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων σε συνεργασία την Action Finance Initiative, που έχει ιδρυθεί από την Action Aid Hellas και τη γαλλική ΑDIE, ηγέτη στην Ευρώπη σε θέματα μικροπιστώσεων. Αφορά κυρίως σε μικρά κεφάλαια για την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών. Καλύπτει:

  • Κεφάλαιο κίνησης (αγορά πρώτων υλών, πληρωμή μισθοδοσίας και ενοικίου κ.λπ.).
  • Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε πάγια (αγορά εξοπλισμού, απόκτηση ή επισκευή επαγγελματικής στέγης κ.λπ.).
  • Κεφάλαια για την υλοποίηση επενδύσεων σε άυλα πάγια (λογισμικό κ.λπ.).

 

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνδιάθεση κεφαλαίων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των συστημικών ελληνικών Τραπεζών και απευθύνεται σε νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προσφέρει:

  • Από 25.000€ έως 1.500.000€ για επενδυτικά σχέδια, με διάρκεια χρηματοδότησης από 5 έως 10 χρόνια.
  • Από 10.000€ έως 500.000€ για κεφάλαιο κίνησης, με διάρκεια χρηματοδότησης από 2 έως 5 χρόνια.

 

COSME Loan Guarantee Facility του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ): Αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων(ETaE) το οποίο σε συνεργασία με ελληνικές συστημικές Τράπεζες, παρέχει κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους και την εγγύηση του ΕΤαΕ για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μικρομεσαίας ελληνικής επιχειρηματικότητας. Αφορά επιχειρήσεις με αριθμό εργαζόμενων μικρότερο των 250 ατόμων και ετήσιο κύκλο εργασιών χαμηλότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Εξασφαλίζει: 

  • Δάνειο για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων (πάγια και άυλα πάγια).
  • Χρηματοδότηση από 35.000€ έως 150.000€, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επιχειρηματικού-επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης. 
  • Διάρκεια χρηματοδότησης 1-10 χρόνια.
  • Μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, λόγω της εγγύησης του ΕΤαΕ.