Τι δείχνουν οι έρευνες για τη μελλοντική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τη μελλοντική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού | Ena Blog
Τι δείχνουν οι έρευνες για τη μελλοντική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού | Ena Blog

Οι πρόσφατες έρευνες στον επενδυτικό κόσμο δείχνουν ότι, το 69% των επενδυτών πιστεύουν ότι, η κινητήρια δύναμη της ελληνικής ανάπτυξης είναι ο τουρισμός. Επιπλέον, οι έρευνες σχετικά με την επενδυτική απόδοση της Ελλάδας σημειώνουν ότι, χρειάζονται αλλαγές έτσι ώστε αυτό το ενδιαφέρον να μεταφραστεί σε έργα.

Ο τομέας του τουρισμού είναι ένας από τους λίγους τομείς που έχουν γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με τους επενδυτές να πιστεύουν, ότι οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη είναι μεγάλες. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη στην οποία υπάρχουν περιοχές με εξαιρετικό τουριστικό ενδιαφέρον, οι οποίες ωστόσο δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές, γεγονός που δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες και κατ’ επέκταση νέες θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο τομέας Τουρισμού της Ελλάδας αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,9% το 2018, ο οποίος είναι 3,5 φορές μεγαλύτερος από εκείνον της ευρύτερης εσωτερικής ανάπτυξης της χώρας. 

Επιπλέον, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 20,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι για κάθε 5 ευρώ που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα το 1 ευρώ προέρχεται από τον κλάδο του τουρισμού.

Ενώ ο τουρισμός αναφέρθηκε από την πλειονότητα των επενδυτών ως ο τομέας-κλειδί για την ανάπτυξη της Ελλάδας, οι τομείς που ακολούθησαν είναι η Πληροφορική (ΙΤ), τα Logistics, τα ακίνητα και η ενέργεια.

Οι επενδυτές που συμμετείχαν στις έρευνες σημείωσαν επίσης τα στοιχεία εκείνα που κάνουν την Ελλάδα ελκυστική ως επενδυτικό προορισμό: η ποιότητα ζωής (83%), το επίπεδο δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (70%) και η τηλεπικοινωνιακή υποδομή (67%). Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες τους οποίους οι επενδυτές θεωρούν εξαιρετικά δυσμενείς είναι: η πρόσβαση στα κεφάλαια (61%), το γραφειοκρατικό και διοικητικό περιβάλλον (67%) και οι φόροι που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις (64%).

Τέλος, όταν ρωτήθηκαν αν θα ήταν πρόθυμοι να επενδύσουν στην Ελλάδα, υπό τον όρο ότι θα αντιμετωπιστούν οι αρνητικοί παράγοντες που επιβραδύνουν τις επενδύσεις, το 70% των επενδυτών απάντησε θετικά.

 

Πηγή Ερευνών: Greek Department Ernst & Young