3 προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα μια επιχείρηση

3 προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα μια επιχείρηση | Ena Blog
3 προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα μια επιχείρηση | Ena Blog

Η πρόσφατη περίοδος του Covid 19, η αναστολή αρκετών οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και οι αλλαγές που σημειώθηκαν στην καταναλωτική συμπεριφορά, έφεραν εμφατικά στο προσκήνιο το γεγονός, ότι περνάμε σε μια νέα πραγματικότητα. Με νέα δεδομένα, νέες συνθήκες και φυσικά, νέες προκλήσεις για την επιχείρηση και τον επαγγελματία. 

Εμείς θα εστιάσουμε σε 3 από αυτές, οι οποίες αναμένεται να απασχολήσουν άμεσα την πλειονότητα των επιχειρήσεων της χώρας μας.

 

Το νέο ψηφιακό πρόσωπο της οικονομίας:

 Σύμφωνα με αρκετούς οικονομικούς αναλυτές, η περίοδος στην οποία ζούμε χαρακτηρίζεται ως η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και της έμφασης στην ηλεκτρονική καινοτομία. Εφαρμογές, πλατφόρμες, δικτύωση, νέες πρακτικές εργασίας, νέοι τρόποι επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό συνθέτουν το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και αποτελούν παράγοντες επιχειρηματικής εξέλιξης. Σε αυτόν τον τομέα η ελληνική επιχείρηση καλείται να περάσει με γρήγορα βήματα στην εποχή της ψηφιακής ωριμότητας. Η σημασία της εξάλλου αποδείχθηκε από τις αρχές της πανδημίας, καθώς οι επαγγελματίες, που είχαν δημιουργήσει τις υποδομές για ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους καταναλωτές, μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στην κατάσταση, τη στιγμή που αρκετά φυσικά καταστήματα έμειναν σε αδράνεια. Η κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτή τη στιγμή μοιάζει μονόδρομος για τον επαγγελματικό κόσμο, καθώς πέρα από την αποδεδειγμένη «ανοσία» που εμφανίζει σε καταστάσεις πανδημίας και απρόβλεπτων γεγονότων, είναι το σύνθημα, που ανοίγει σε μια επιχείρηση νέες πελατειακές πηγές, αλλά και νέους ορίζοντες για την ανάπτυξή της. Σε αυτήν την πορεία μπορείτε να μπείτε κι εσείς, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείστε, θωρακίζοντας την εμπορική σας παρουσία με τα όπλα της έξυπνης τεχνολογίας, όπως:  

Αν κάτι δεν πρέπει να λείπει από το πλάνο που σχεδιάζετε για την περίοδο που ακολουθεί, είναι η λεγόμενη «ψηφιοποίηση». Γιατί αυτή είναι η έννοια που θα σας δώσει μια από τις πλεονεκτικές θέσεις που όλοι αναζητούν στην νέα οικονομική πραγματικότητα του 21ου αιώνα. 

 

Η ανάγκη μετεξέλιξης της οικογενειακής επιχείρησης:

Αρκετοί από τους επιχειρηματίες της χώρας είναι επικεφαλής μιας οικογενειακής επιχείρησης, την οποία είτε δημιούργησαν οι ίδιοι, είτε παρέλαβαν από τους γονείς τους. Αυτή, η νέα εποχή, φέρνει πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, μια ενδεχόμενη περίοδος ύφεσης, λόγω των αποτελεσμάτων της πανδημίας και φυσικά, το απαιτητικό στοίχημα της ανάπτυξης. Κάποιες κινήσεις που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στην πορεία σας είναι:

  • Το θέμα της διακυβέρνησης, δηλαδή  το σύνολο των κανόνων, που καθορίζουν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. 
  • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, δηλαδή όλες οι γνώσεις που χρειάζεστε στο αντικείμενό σας, για να επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης. 
  • Η επιμόρφωση της επόμενης γενιάς και των νέων μελών της επιχείρησής σας, σχετικά με το σύνολο των εργασιών και την προοπτική της. 

Τα παραπάνω βήματα θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε στην μετεξέλιξη της οικογενειακής σας επιχείρησης, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα, που έχετε χτίσει με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Έτσι, θα μπορέσετε να λειτουργήσετε με τους όρους και τη δυναμική μεγάλων εταιρειών και να διεκδικήσετε τα μερίδια αγοράς, που έχετε στοχεύσει και αξίζει να γίνουν δικά σας. 

 

Η ένταξη μακροπρόθεσμων στόχων στο επιχειρηματικό σας πλάνο:

Υιοθετώντας ένα πλάνο, που ξεπερνάει το σήμερα και αγγίζει την επόμενη δεκαετία, δημιουργείτε το πλαίσιο, στο οποίο χωρούν στόχοι και φιλοδοξίες, που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Παράλληλα, ένα μακροπρόθεσμο πλάνο σας δίνει την ευελιξία να αντιμετωπίσετε ακόμα και μη προβλεπόμενες καταστάσεις, όπως η πρόσφατη πανδημία και το οικονομικό lock-out. Αυτό γιατί:

  • Ένα μακροπρόθεσμο πλάνο αποτελείται από πολλά βραχυπρόθεσμα. Το κάθε ένα από αυτά πρέπει να οδηγεί στο επόμενο και σε περίπτωση αποτυχίας, θα αντικαθίσταται από κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, οι πρόσφατες εξελίξεις ανέτρεψαν πολλά ετήσια πλάνα για το 2021, αλλά κανένα για το 2031!

 

  • Όλες οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες σας θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τον τελικό σας στόχο. Για παράδειγμα, αν είστε σήμερα κάτοχος ενός μικρού καταστήματος τροφίμων και θέλετε σε 10 χρόνια να γίνετε το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην περιοχή σας, θα πρέπει σταδιακά να αποκτάτε τις δεξιότητες και τις υποδομές, για να το πετύχετε. Όμως, κάθε νέα σας δεξιότητα, εξοπλισμός ή τεχνολογική εφαρμογή που προστίθεται σε αυτές που έχετε, ισχυροποιεί τη θέση και τη δυναμική, που έχετε την εκάστοτε στιγμή.